Technické zabezpečenie jarmokov a vianočná výzdoba miest a dedín.

>viac

 
   
 

 

Pracujeme vo výškach s použitím montážnych plošín.

>viac

 
 

 

Osvetľujeme verejné budovy a rodinné domy

>viac

 
   
  45568 pocet prístupov  

Untitled Document

Firma vykonáva

  • elektromontážne práce - elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky
  • odborné technické prehliadky elektrozariadení a bleskozvodov
  • práce vo výškach s použitím montážnych plošín MP-10, MP-16, MP-20-1
  • technické zabezpecovanie jarmokov
  • vianocná výzdoba miest a dedín
  • montáž reklamných zariadení a reklamných tábúľ
  • výhradná montáž reklamných zariadení pre ARD Žilina v meste Vranov nad Topľou